Eind 2014 werd de FCGG (Flemish Collaborative Glomerulonephritis Group) boven de doopvont gehouden.
Het doel van de FCGG is om alle natieve nierbiopsies in Vlaanderen op uniforme wijze te protocolleren en registreren. 
Elk nefrologisch centrum in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel neemt actief deel aan deze registry.
Het initiatief heeft geleid tot een geanonimiseerde database met klinische en pathologische gegevens. Deze kan kan worden geraadpleegd voor wetenschappelijke en epidemiologische doeleinden.
Het registreren wordt mogelijk gemaakt door een uitbreiding van het huidige NBVN/CORN-registratieprogamma. 
Hoe het in z'n werk gaat kan u hier lezen.

Please see the link below for an English version
FCGG in English