Internationale samenwerking
 
De NBVN organisatie participeert in het Europese ERA-EDTA register : https://era-edta-reg.org
Zorgvuldig geanonimiseerde gegevens, in overeenstemming met de GDPR-regelgeving, worden ter beschikking gesteld met oog op een Europese en internationale vergelijking.