Hoe gaat het nu concreet in zijn werk?

1. Informed consent voor FCGG-registry
Bij afnemen van een nierbiopt wordt door de nefroloog een informed consent gevraagd aan de patiënt voor opslag van geanonimiseerde gegevens rondom de nierbiopsie in een database .
Een informed consent voor de procedure zelf dat tegenwoordig vaak aan het medisch dossier wordt toegevoegd, is geen noodzaak voor de FCGG-registry.
 -> Informed consent FCGG-registry voor volwassenen (+18j) NL -> Informed consent FCGG-registry voor volwassenen (+18j) FR
-> vrijblijvend voorbeeld voor een Informed consent voor de procedure nierbiopsie (niet verplicht voor de FCGG)

2. Uniform FCGG-aanvraagformulier nierbiopt
De nefroloog stuurt de nierbiopsie naar het pathologische laboratorium waar hij/zij gewend is mee samen te werken, met een gestandaardiseerd FCGG-aanvraagformulier.
Gelive inhoudelijk niets aan het aanvragformulier te veranderen en het zo volledig mogelijk in te vullen.
De PDF-versie is klaar voor gebruik, de WORD-versie kan u gebruiken om aan de vormvereisten van uw eigen centrum aan te passen.

3. Informed consent FCGG-registry bewaren
Het informed consent voor de FCGG-registry wordt lokaal bijgehouden in het medische dossier. 

4. Pathologie verslag
De nefropatholoog beoordeelt het biopt en maakt het pathologisch verslag, volgens het FCGG format (voorbeeldverslag). Daarbij wordt voor een aantal aandoeningen ook gebruik gemaakt van internationaal aanvaarde classificatieschema’s (zoals vb Oxford schema voor IgA neuropathie). In elk nefropathologisch verslag wordt een FCGG-diagnosecode vermeld.
De nefropatholoog stuurt (maandelijks) van elk biopt zowel het aanvraagformulier als het verslag naar het registratiecentrum.
Op basis van de klinische gegevens vermeld op het aanvraagformulier, in de conclusie en op basis van de dianosecode vermeld in het PA-verslag, zal de administratieve input in de database gebeuren.

5. Klinische diagnose
Tevens zal er op geregelde tijdstippen vanuit de invoercentra aan de nefroloog worden gevraagd om de uiteindelijke klinische diagnose na biopsie mee te delen. Deze wordt dan gecodeerd volgens de ERA/EDTA-codes
Een schematisch overzicht vindt u hier -> Flowchart 

6. FCGG/NBVN-database
Datacollectie -> registratieformulier

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met de stuurgroep van de FCGG onder voorzitterschap van Wim Laurens: wim.laurens@aznikolaas.be 
of voor de pathologie met Amélie Dendooven: amelie.dendooven@uzgent.be