Datum : 19-11-2023

Locatie : IBIS Styles (Bld de Lauzelle 61, 1348 Leuven-la-Neuve)


Uitnodiging :
Beste vrienden, beste leden,
AIRG Belgium heeft zich tot taak gesteld bij te dragen tot een zorgproces en een actieve preventie van genetische nierziekten. Om dit doel te bereiken zijn verschillende acties ondernomen, zoals informatiemomenten rond verschillende aspecten van erfelijke nierziekten, de ondersteuning van patiënten en hun naasten en ook het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein door het uitreiken van een beurs voor dit wetenschappelijk onderzoek.
Bij deze gelegenheid nodigen wij u graag uit voor onze 16e Jaardag op zondag
19 november 2023 te IBIS Styles (Bld de Lauzelle 61, 1348 Leuven-la-Neuve).  REGISTRATIES HIER
Dit jaarlijks evenement staat centraal in het leven van onze vereniging, het brengt onze leden en sympathisanten samen, patiënten en naaste om samen nefrologie professionals of andere patiënten te ontmoeten.
Tijdens deze dag krijgt u de gelegenheid om naar nefrologen en andere interessante sprekers te luisteren, uw ervaringen te delen, nuttige contacten te leggen of getuigenissen te horen van andere patiënten of familieleden van patiënten.
In bijlage het programma en alle informatie.
We hopen velen van jullie te zien op deze dag. 
Noteer de datum van 19 november alvast in uw agenda. Dank u.
Voor meer praktische informative en inschrijvingen nemen we contact later met u op.
Met vriendelijke groeten,
 
Kristel Heyndrickx   en haar team  
Voorzitter AIRG Belgique