Innovative Approaches for HLA-matching and Immune Risk Stratification in Kidney Transplantation

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de openbare verdediging van de PhD thesis van Aleksandar Senev, getiteld
 "Innovative Approaches for HLA-matching and Immune Risk Stratification in Kidney Transplantation”
 
De online verdediging vindt plaats vrijdag 26 juni om 16.00, via de volgende ZOOM-link: