NBVN & GNFB

De NBVN en haar Waalse tegenhanger moeten gesitueerd worden in een complex geheel, waarbij ook de dimensie overheid/beroepsbelangen versus wetenschap/objectiviteit speelt.

 • Wetenschap:
  • Een derde vereniging verdient namelijk vermelding: de overkoepelende BVN (Belgische vereniging voor Nefrologie) of SBN (Société Belge de Néphrologie). Deze wetenschappelijk georiënteerde vereniging organiseert vergaderingen waarbij de voertaal Engels is. Vandaar ook BSN (Belgian Society of Nephrology).
  • De pediaters/nefrologen in België houden een aparte registratie bij.
 • Overheid:
  • Naar de overheid toe zijn leden van beide groeperingen afgevaardigd in het College (der Geneesheren Nefrologen). Dit advies- en onderzoeksorgaan vormt de communicatiesnelweg tussen overheid en beroepsverenigingen.
  • Twee Vlaamse en twee Waalse leden van de beroepsvereniging zetelen in het adviescomité voor erkenning van nefrologen dat deel uitmaakt van de erkenningscommissie voor Inwendige Geneeskunde.

Onderstaande afbeelding wil één en ander duidelijker schetsen.

Legende:

 1. Commissie Registratie
 2. Commissie Peer Review
 3. Commissie Wetenschap en Opleiding
 4. Commissie Beroepsbelangen

 

Voor de NBVN registratieverantwoordelijken, klik hier voor een directe verbinding met

   

Onze sponsors

Klik hier voor een overzicht van de NBVN sponsors.