FCGG

Eind 2014 werd de FCGG (Flemish Collaborative Glomerulonephritis Group) boven de doopvont gehouden. Het betreft een toekomstgericht nefrologisch en nefropathologisch initiatief, waarbij het eerste ambitieuze doel is alle natieve nierbiopsies in Vlaanderen op uniforme wijze te protocolleren en registreren. De werking van de FCGG Registry werd voorgesteld op de NBVN-herfstvergadering in Vilvoorde van 10/12/2015 en op het jaarlijks congres van de Belgische pathologen op 21/10/2015 in Gent.

 

Het initiatief zal leiden tot een geanonimiseerde database die kan worden geraadpleegd voor wetenschappelijk en epidemiologisch inzicht. Het leidt ook tot een open structuur van pathologen en nefrologen die kan worden geconsulteerd bij vragen of bij moeilijke gevallen. Een en ander kadert ook in de toenemende aandacht voor zeldzame ziekten, waarbij een nauwere samenwerking bij de diagnose en behandeling van deze ziekten noodzakelijk wordt. Daarbij wordt de expertise van eenieder gewaardeerd, het betreft een open structuur zonder verplichte centrale beoordeling of revisie. Ook wordt geen weefsel opgeslagen, noch coupes. Het registreren wordt mogelijk gemaakt door een uitbreiding van het huidige NBVN-CORN-register onder leiding van collega nefroloog Johan De Meester. De gegevens zullen geregistreerd worden door 3 centra: UZ Antwerpen, UZ Gent en UZ Leuven. Elk nefrologisch centrum in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel heeft bevestigd deel te willen nemen aan deze registry. Regelmatig zal aan alle centra een update worden gegeven met ook informatie en inzichten met betrekking tot de verzamelde gegevens.

Hoe het in z'n werk gaat kan u hier lezen.

 

Voor de NBVN registratieverantwoordelijken, klik hier voor een directe verbinding met

   

Onze sponsors

Klik hier voor een overzicht van de NBVN sponsors.